Lirik Lagu BNK48 & CGM48 – Touch by Heart (หัวใจใกล้กัน)

BNK48%2BCGM48%2BTouch%2Bby%2BHeart
Lirik Lagu BNK48 & CGM48 – Touch by Heart
Thai Tittle: Hua Jai Glai Gan (หัวใจใกล้กัน)
Terjemahan: Di Samping Hati (IND), Beside Heart (ENG)
(BNK48 & CGM48 Original Song)

Thai Lyrics: Tanupop Notayanont (La Ong Fong)
Composer: P’Oh / Pongchuk Pissathanporn (La Ong Fong)
Arranger: Posiwa Sotthibandhu

LIRIK DALAM AKSARA THAI

เหมือนแสงดาวดับกลาง ฟ้าที่มืดมน
เหมือนหัวใจ สับสน ไม่มีที่ไป
เสียงของความสุข ลอยหายไปเมื่อไหร่เหมือนมีชีวิต แต่ไร้จุดหมาย
พักตรงนี้ แล้วมองขึ้นไปบนฟ้า ภาวนา ขอให้พ้นไป

เพลงที่กำลังร้องเขียนขึ้นมาตั้งแต่วันนั้น
วันที่ใครหลายคนท้อใจ
ท่ามกลางความสับสน แม้พรุ่งนี้ไม่มีหนทาง มาเติมพลัง ให้กันดีไหม

รู้ไหมตั้งแต่วันที่เราต้องห่าง
รักของเรา ไม่เคยจืดจางหายไป
อธิษฐาน ท่ามกลางฟ้าที่มัวหม่น
เราจะผ่านพ้น เรื่องเลวร้าย

พวกเราพร้อม ร่วมทางไม่ห่างไปไหน ขอส่งใจ สู่ฟ้าวันใหม่

เพลงที่กำลังร้องเขียนขึ้นมาตั้งแต่วันนั้น
วันที่ใครหลายคนท้อใจ
ท่ามกลางความสับสน แม้พรุ่งนี้ไม่มีหนทาง มาเติมพลัง ให้กันดีไหม

รู้ไหมตั้งแต่วันที่เราต้องห่าง
รักของเรา ไม่เคยจืดจางหายไป
อธิษฐาน ท่ามกลางฟ้าที่มัวหม่น
เราจะผ่านพ้น เรื่องเลวร้าย

ขอ เป็นแรงใจให้กันเสมอ
เรา จะไปด้วยกัน

LIRIK DALAM ROMANISASI

mĕuan săeng dao dàp glang fá têe mêut mon
mĕuan hŭa jai sàp sŏn mâi mee têe pai
sĭang kŏng kwam sùk loi hăi pai mêua rài mĕuan mee chee wít tàe rái jùt măi
pák trong née láew mong kêun pai bon fá pa wá na kŏr hâi pón pai

playng têe gam lang róng kĭan kêun ma tâng tàe wan nán
wan têe krai lăi kon tór jai
tâm glang kwam sàp sŏn máe prûng née mâi mee hŏn tang ma term pa lang hâi gan dee măi

róo măi tâng tàe wan têe rao tông hàng
rák kŏng rao mâi koie jèut jang hăi pai
àtít tăn tâm glang fá têe mua mòn
rao jà pàn pón rêuang leo rái

pûak rao próm rûam tang mâi hàng pai năi kŏr sòng jai sòo fa wan-mài

playng têe gam lang róng kĭan kêun ma tâng tàe wan nán
wan têe krai lăi kon tór jai
tâm glang kwam sàp sŏn máe prûngcnée mâi mee hŏn tang ma term pá lang hâi gan dee măi

róo măi tâng tàe wan têe rao tông hàng
rák kŏng rao mâi koie jèut jang hăi pai
àtít tăn tâm glang fá têe mua mòn
rao jà pàn pón rêuang leo rái

kŏr pen raeng jai hâi gan se mĕr
rao jà pai dûay gan

Follow Kami Juga di: