Lirik Lagu BNK48 – Temodemo no Namida (ถึงแม้จะมีน้ำตา)

bnk%2Bfestival
Lirik Lagu BNK48 – Temodemo no Namida
Thai Tittle: Teung Mae Ja Mae Nam Ta ถึงแม้จะมีน้ำตา
Terjemahan: Meskipun Akan Menangis
(BNK48 4th Single – Coupling Song)

Original Lyric: Yasushi Akimoto
Thai Lyric: –
Composer: Terahata Sachiko
Arranger: Taguchi Tomonori, Inatome Haruo

LIRIK DALAM AKSARA THAI

เงียบจนราวกับสายฝน ที่ร่วงหล่นพื้นโปรยปราย
ปิดไว้ด้วยความเดียวดาย
เจ็บตรงที่ใจของฉัน ไม่เคยจะคิดถึงใคร
แล้วเธอก็มาคว้าเอาใจไปอย่างง่ายดาย

ได้แค่รอ รอห่างๆ แค่เพียงแอบมองอยู่ตรงนี้
รอเธอคนดี ไม่กล้าสบตาเลยสักครั้ง
ไม่เคยเอ่ย เปิดเผยความนัย
มีเพียงน้ำตาเอ่อร่วงหล่นมาจากฟ้า

อยากบอกเธอว่าใจหนึ่งดวงที่ตรงนี้
มีแต่เธอแต่เธอทุกเวลา
รอแต่เธอเสมอ แต่เธอไม่เคยจะหันมา
ใจอยากเจอกับเธอจะได้ไหม
แม้ว่าเธอไม่สน ก็ได้แค่ แอบเฝ้ามองเธอก็พอ

อยากบอกเธอว่าใจหนึ่งดวงที่ตรงนี้ มีแต่เธอแต่เธอทุกเวลา
รอแต่เธอเสมอ แต่เธอไม่เคยจะหันมา
ใจอยากเจอกับเธอจะได้ไหม
แม้ว่าเธอไม่เคยจะสนใจ
ฝนหล่นร่วงมา น้ำตาที่ไหล
Temodemo no Namida

ออกเดินลำพังคนเดียว ฉันไม่อาจเหลียวใครๆ
ถนนที่ทอดยาว ปวดร้าวจนเกินทำใจ
เจ็บตรงที่เธอเฉยๆ ไม่เคยมีฉันในใจ
ล่องลอยอย่างเคว้งคว้าง หลงทางและไม่เหลือใคร

ดอกไฮเดรนเยียร์ที่รัก เฝ้ารอเมฆฝนอยู่ตรงนี้
รอวันที่มีละอองหยาดฝนจากบนฟ้า
เฝ้ารออยู่แอบคิดถึงเธอ เหมือนฉันเฝ้ามองเหม่อรอแต่เธออยู่นะ

จะผิดหวังกี่คืนก็ยังอยู่ตรงนี้ เสียใจมากี่ทีไม่เลิกรา
จนต้องยอมปล่อยใจ จนทำให้เพ้ออยู่เรื่อยมา
มีแค่เพียงภาพเธออยู่ในนั้น มันตอกย้ำให้รู้ว่ายังคงอยู่ฝังใจไม่เคยเลือน

จะผิดหวังกี่คืนก็ยังอยู่ตรงนี้ เสียใจมากี่ทีไม่เลิกรา
ยังคิดถึงเสมอแต่เธอไม่เคยจะหันมา
มีเพียงแค่สิ่งเดียวที่อยากขอ แม้ว่าฉันนั้นทำได้แค่รอ
นานสักเท่าไร รอเธอเรื่อยไป
Temodemo no Koi Yo

อยากบอกเธอว่าใจหนึ่งดวงที่ตรงนี้ มีแต่เธอแต่เธอทุกเวลา
รอแต่เธอเสมอ แต่เธอไม่เคยจะหันมา
ใจอยากเจอกับเธอจะได้ไหม
แม้ว่าเธอไม่สนก็ได้แค่แอบเฝ้ามองเธอก็พอ

อยากบอกเธอว่าใจหนึ่งดวงที่ตรงนี้ มีแต่เธอแต่เธอทุกเวลา
รอแต่เธอเสมอ แต่เธอไม่เคยจะหันมา
ใจอยากเจอกับเธอจะได้ไหม
แม้ว่าเธอไม่เคยจะสนใจ
ฝนหล่นร่วงมา น้ำตาที่ไหล
Temodemo no Namida

LIRIK DALAM PENGUCAPAN

ngiap jon rao gàp sai fŏn têe rûang lòn péun proi prai
Pan ma saen nan chon pìt wái dûay kwam diew dai
jèp dtrong têe jai kŏng chăn mâi koie jà kít tĕung krai
láew ter gôr ma kwa ao jai pai yang ngai dai

dai kâe ror · ror hang hang kâe piang àep mong yòo trong née
ror ter kon dee · mâi gla sòp ta loie sàk kráng
mâi koie òie · pèrt pŏi kwam nai
mee piang nam ta èr rûang lòn ma jak fa

yak bòk ter wa jai nèung duang têe trong née
mee tàe ter tàe ter túk way-la
ror tàe ter sà-mĕr · tàe ter mâi koie jà hăn ma
jai yak jer gàp ter jà dai măi
máe wa ter mâi sŏn · gôr dai kâe
àep fâo mong ter gôr por

yak bòk ter wa jai nèung duang têe trong née
mee tàe ter tàe ter túk way-la
ror tàe ter sà-mĕr · tàe ter mâi koie jà hăn ma
jai yak jer gàp ter jà dai măi
mae wa ter mai koie jà son jai
fon lon rûang ma · nam ta têe lăi
Temodemo no Namida

òk dern lam-pang kon diew
chăn mâi at lĭeow krai krai
tà-nŏn têe tôt yao · pùat rao jon gern tam jai
jèp trong têe ter chŏie chŏie
mâi koie mee chăn nai jai
lông loi yang kwáyng kwang
lŏng tang láe mâi lĕua krai

dòk hai-day ron yia têe rák fâo ror mâyk fŏn yòo trong née
ror wan têe mee lá-ong yat fŏn jak bon fa
fâo ror yòo àep kít tĕung ter · mĕuan chăn fâo mong mèr ror tàe ter yo ná

jà pìt wăng gèe keun gôr yang yòo trong née
sĭa jai ma-gèe-tee mâi lek ra
jon tông yom plòi jai · jon tam hâi pér yo rêuay ma
mee kâe piang pap ter yo nai nán · man tòk yám hâi róo wa yang kong yo făng jai mâi koie leuan

jà pìt wăng gèe keun gôr yang yo trong née · sĭa jai ma-gèe-tee mâi lêrk ra
yang kít tĕung sà-mĕr tàe ter mâi koie jà hăn ma
mee piang kâe sìng dieow têe yak kŏr
máe wa chăn nán tam dai kâe ror
nan sàk tâo rai · ror ter rêuay pai
Temodemo no Koi Yo

yak bòk ter wa jai nèung duang têe trong née
mee tàe ter tàe ter túk way-la
ror tàe ter sà-mĕr · tàe ter mâi koie jà hăn ma
jai yak jer gàp ter jà dai măi
máe wa ter mâi sŏn gôr dai kâe àep fâo mong ter gôr por

yak bòk ter wa jai nèung duang têe trong née
mee tàe ter tàe ter túk way-la
ror tàe ter sà-mĕr · tàe ter mâi koie jà hăn ma
jai yak jer gàp ter jà dai măi
máe wa ter mâi koie jà sŏn jai
fŏn lòn rûang ma · nam ta têe lăi
Temodemo no Namida

Follow Kami Juga di: