C-Seleb

Lirik Lagu CKG48 – You Leyuan Shaonu Ji (游乐园少女记)

433
×

Lirik Lagu CKG48 – You Leyuan Shaonu Ji (游乐园少女记)

Sebarkan artikel ini
SNH48%2BSenlin%2BFaze%2BForest%2BTheorem SNH48%2BScret%2BGarden
Lirik lagu CKG48 – You Leyuan Shaonu Ji (游乐园少女记)
Terjemahan: Gadis Taman Hiburan
(SNH48 20th Single – Coupling Song)

Original Lyric: Xiao 7
Composer: ASPJ
Arranger: ASPJ
LIRIK DALAM HANZI

阳光下燃烧整个空间
热情填满世界
而你淘气的笑脸
缤纷了此刻盛夏的瞬间
天空在我眼前
肆意游玩不停旋转
沙滩翻滚的感觉
这就是我们追逐的夏天

Advertisement
Scroll Ke Bawah untuk Terus Membaca

成长中的孤单
有你们来作伴
乌云在此刻正在散开
热情瞬间点燃
顽皮少女的色彩
在夏日里盛开
换上清凉夏装的心情
来到专属地带

甜蜜的笑容热烈的晴空
微风从我身边轻轻吹过
掀起的浪花等待着放纵
跟着节奏我们一起享受自由

阳光下燃烧整个空间
热情填满世界
而你淘气的笑脸
缤纷了此刻盛夏的瞬间
天空在我眼前
肆意游玩不停旋转
沙滩翻滚的感觉
这就是我们追逐的夏天

从沉默中醒来
挥去所有的阴霾
朝着光线指引的风景
在旅途中期待
淘气少女的舞台
在星空下澎湃
在这个夏季无可替代
像花一样灿烂
甜蜜的笑容热烈的晴空
微风从我身边轻轻吹过
掀起的浪花等待着放纵
跟着节奏我们一起享受自由

阳光下燃烧整个空间
热情填满世界
而你淘气的笑脸
缤纷了此刻盛夏的瞬间
天空在我眼前
肆意游玩不停旋转
沙滩翻滚的感觉
这就是我们追逐的夏天

阳光下燃烧整个空间
热情填满世界
而你淘气的笑脸
缤纷了此刻盛夏的瞬间
天空在我眼前
肆意游玩不停旋转
沙滩翻滚的感觉
这就是我们追逐的夏天

LIRIK DALAM PINYIN

Yángguāng xià ránshāo zhěnggè kōngjiān
rèqíng tián mǎn shìjiè
ér nǐ táoqì de xiàoliǎn
bīn fēn liǎo cǐkè shèngxià de shùnjiān
tiānkōng zài wǒ yǎnqián
sìyì yóuwán bù tíng xuánzhuǎn
shātān fāngǔn de gǎnjué
zhè jiùshì wǒmen zhuīzhú de xiàtiān

chéngzhǎng zhōng de gūdān
yǒu nǐmen lái zuò bàn
wūyún zài cǐkè zhèngzài sàn kāi
rèqíng shùnjiān diǎnrán
wánpí shàonǚ de sècǎi
zài xià rì lǐ shèngkāi
huàn shàng qīngliáng xiàzhuāng de xīnqíng
lái dào zhuānshǔ dìdài

tiánmì de xiàoróng rèliè de qíngkōng
wéifēng cóng wǒ shēnbiān qīng qīng chuīguò
xiānqǐ de lànghuā děngdàizhuó fàngzòng
gēnzhe jiézòu wǒmen yīqǐ xiǎngshòu zìyóu

yángguāng xià ránshāo zhěnggè kōngjiān
rèqíng tián mǎn shìjiè
ér nǐ táoqì de xiàoliǎn
bīn fēn liǎo cǐkè shèngxià de shùnjiān
tiānkōng zài wǒ yǎnqián
sìyì yóuwán bù tíng xuánzhuǎn
shātān fāngǔn de gǎnjué
zhè jiùshì wǒmen zhuīzhú de xiàtiān

cóng chénmò zhōng xǐng lái
huī qù suǒyǒu de yīnmái
cháozhe guāngxiàn zhǐyǐn de fēngjǐng
zài lǚtú zhōng qídài
táoqì shàonǚ de wǔtái
zài xīngkōng xià péngpài
zài zhège xiàjì wú kě tìdài
xiàng huā yīyàng cànlàn
tiánmì de xiàoróng rèliè de qíngkōng
wéifēng cóng wǒ shēnbiān qīng qīng chuīguò
xiānqǐ de lànghuā děngdàizhuó fàngzòng
gēnzhe jiézòu wǒmen yīqǐ xiǎngshòu zìyóu

yángguāng xià ránshāo zhěnggè kōngjiān
rèqíng tián mǎn shìjiè
ér nǐ táoqì de xiàoliǎn
bīn fēn liǎo cǐkè shèngxià de shùnjiān
tiānkōng zài wǒ yǎnqián
sìyì yóuwán bù tíng xuánzhuǎn
shātān fāngǔn de gǎnjué
zhè jiùshì wǒmen zhuīzhú de xiàtiān

yángguāng xià ránshāo zhěnggè kōngjiān
rèqíng tián mǎn shìjiè
ér nǐ táoqì de xiàoliǎn
bīn fēn liǎo cǐkè shèngxià de shùnjiān
tiānkōng zài wǒ yǎnqián
sìyì yóuwán bù tíng xuánzhuǎn
shātān fāngǔn de gǎnjué
zhè jiùshì wǒmen zhuīzhú de xiàtiān