Lirik Lagu SNH48 – Wei Jie Laidian (未接来电)

196
×

Lirik Lagu SNH48 – Wei Jie Laidian (未接来电)

Sebarkan artikel ini
SNh48%2BYi%2BAi%2BZhi%2BMing
Lirik Lagu SNH48 – Wei Jie Laidian (未接来电)
(Team NII 6th Stage)
Terjemahan: Panggilan Tidak terjawab

Lyricist: Xie Mengqiong (谢梦琼)
Composer: Ya Mao (鸭毛)
Arranger: Xie Wei (谢维)


Advertisement
Scroll Ke Bawah untuk Terus Membaca
LIRIK DALAM HANZI

风吹落 一片片 oh 阳光梧桐叶
旋转后 停摆在 oh 落在我的肩膀
你自然 抬起手 oh 把它摘下希望

我们的故事不再迷茫yeah

多想 就这样守护在你身旁
遗忘 来时路上的遥远和漫长
树下 凝望的眼眸后是汪洋
久久不能忘yeah

我在等你的电话
真心不会假
你同样在等我吗
默念着号码
没被接听的电话
寂寞被放大
我期待你的回答
我在等你的电话
真心不会假
你同样在等我吗
默念着号码
没被接听的电话
寂寞被放大
我期待你的回答 yeah

风吹落 一片片 oh 阳光梧桐叶
旋转后 停摆在 oh 落在我的肩膀
你自然 抬起手 oh 把它摘下希望

我们的故事不再迷茫

Hey girl 把所有彷徨全都遗忘
时光 让你看到我澎湃的心脏
记好 我们共同坚持的信仰
久久不能忘yeah

没被接听的电话
掩盖着紧张
还没说出口的话
就放在心上
我会借给你肩膀
你放心靠吧
爱情没那么复杂yeah
没被接听的电话
掩盖着紧张
还没说出口的话
就放在心上
我会借给你肩膀
你放心靠吧
爱情没那么复杂yeah

每个夜晚回想起你认真的表情
矜持的心又眷恋着勇气
黑夜偷偷打听起我的秘密
爱情的定义慢慢清晰
Hey girl 把所有彷徨全都遗忘
时光 让你看到我澎湃的心脏
记好 我们共同坚持的信仰
久久不能忘 不能忘 不能忘

没被接听的电话
(接听的电话)
掩盖着紧张
还没说出口的话
(说出口的话)
就放在心上
我会借给你肩膀
(借给你肩膀)
你放心靠吧
爱情没那么复杂yeah

LIRIK DALAM PINYIN

Fēng chuī luò yīpiàn piàn oh yángguāng wútóng yè
xuánzhuǎn hòu tíngbǎi zài oh luò zài wǒ de jiānbǎng
nǐ zìrán tái qǐ shǒu oh bǎ tā zhāi xià xīwàng

wǒmen de gùshì bù zài mímáng yeah

duō xiǎng jiù zhèyàng shǒuhù zài nǐ shēn páng
yíwàng lái shí lùshàng de yáoyuǎn hé màncháng
shù xià níngwàng de yǎn móu hòu shì wāngyáng
jiǔjiǔ bùnéng wàng yeah

wǒ zài děng nǐ de diànhuà
zhēnxīn bù huì jiǎ
nǐ tóngyàng zài děng wǒ ma
mòniànzhe hàomǎ
méi bèi jiētīng de diànhuà
jìmò bèi fàngdà
wǒ qídài nǐ de huídá
wǒ zài děng nǐ de diànhuà
zhēnxīn bù huì jiǎ
nǐ tóngyàng zài děng wǒ ma
mòniànzhe hàomǎ
méi bèi jiētīng de diànhuà
jìmò bèi fàngdà
wǒ qídài nǐ de huídá yeah

fēng chuī luò yīpiàn piàn oh yángguāng wútóng yè
xuánzhuǎn hòu tíngbǎi zài oh luò zài wǒ de jiānbǎng
nǐ zìrán tái qǐ shǒu oh bǎ tā zhāi xià xīwàng

wǒmen de gùshì bù zài mímáng

Hey girl bǎ suǒyǒu fǎnghuáng quándōu yíwàng
shíguāng ràng nǐ kàn dào wǒ péngpài de xīnzàng
jì hǎo wǒmen gòngtóng jiānchí de xìnyǎng
jiǔjiǔ bùnéng wàng yeah

méi bèi jiētīng de diànhuà
yǎngàizhe jǐnzhāng
hái méi shuō chūkǒu dehuà
jiù fàng zàixīn shàng
wǒ huì jiè gěi nǐ jiānbǎng
nǐ fàngxīn kào ba
àiqíng méi nàme fùzá yeah
méi bèi jiētīng de diànhuà
yǎngàizhe jǐnzhāng
hái méi shuō chūkǒu dehuà
jiù fàng zàixīn shàng
wǒ huì jiè gěi nǐ jiānbǎng
nǐ fàngxīn kào ba
àiqíng méi nàme fùzá yeah

měi gè yèwǎn huíxiǎng qǐ nǐ rènzhēn de biǎoqíng
jīnchí de xīn yòu juànliànzhe yǒngqì
hēiyè tōutōu dǎtīng qǐ wǒ de mìmì
àiqíng de dìngyì màn man qīngxī
Hey girl bǎ suǒyǒu fǎnghuáng quándōu yíwàng
shíguāng ràng nǐ kàn dào wǒ péngpài de xīnzàng
jì hǎo wǒmen gòngtóng jiānchí de xìnyǎng
jiǔjiǔ bùnéng wàng bùnéng wàng bùnéng wàng

méi bèi jiētīng de diànhuà
(jiētīng de diànhuà)
yǎngàizhe jǐnzhāng
hái méi shuō chūkǒu dehuà
(shuō chūkǒu dehuà)
jiù fàng zàixīn shàng
wǒ huì jiè gěi nǐ jiānbǎng
(jiè gěi nǐ jiānbǎng)
nǐ fàngxīn kào ba
àiqíng méi nàme fùzá yeah